Moderator/dagvoorzitter

George Vogelaar is een specialist in het modereren van bijeenkomsten. Door zijn zeer degelijke voorbereiding en zijn journalistieke en inhoudelijke kwaliteiten laat hij in debatten en werkateliers iedereen tot zijn recht komen, zoekt scherp naar de kern van de betogen waardoor diepgang en helderheid ontstaat voor de betrokkenen en toehoorders.

 

 

 

Foto: Frank Haaksman

Opdrachtgevers:
Gemeente Maastricht, gemeente Valkenburg aan de Geul,  cultureel maandblad Zuiderlucht, Stichting Jeugdzorg Sint Joseph, gemeente Voerendaal, gemeente Heerlen, gemeente Margraten-Eijsden, Stichting Regiobranding Zuid-Limburg, ROC Leeuwenborgh, Stichting Immens, Limburgse Werkgevers Vereniging, Stichting VluchtelingenWerk Limburg, GGD Zuid-Limburg, Woningcorporatie Servatius, Schunck*, Museum Van BommelVan Dam, Communicatie Netwerk Limburg, Woningcorporatie Wonen Limburg, Provincie Limburg.