Dikke kiezers

Om een marketingcongres van een vrolijke noot te voorzien liet het onderzoeksbureau Ipsos bij zijn wekelijkse peiling onder de kiezers om de politieke barometer vast te stellen, ook wat vragen meelopen over het gewicht van de kiezers en hun politieke voorkeur. En wat bleek? Degenen met het grootste overgewicht, de dikkers onder ons, stemden SP gevolgd door de PVV. De magerste mensen kiezen voor D66 of CDA.

Wie een Body Mass Index heeft boven de 25 heeft overgewicht. Voor je BMI, want zo heet de Body Mass Index in het spraakgebruik, moet je je lengte delen door je gewicht. Als daar een cijfer uit komt boven de 25 heb je teveel vet op de botten. 51 procent van alle Nederlanders hebben dat. 55 procent mannen, 47 procent vrouwen.  En hoe ouder, hoe dikker. Boven de vijftig jaar heeft een kwart van alle Nederlanders ernstig overgewicht en 42 procent is te zwaar.

Wat betekenen nu al die cijfers in relatie tot de politiek? Eigenlijk niks. Het zegt niks over de politieke opvattingen van de kiezers. Blijkbaar stemmen dikke mensen volgens het Ipsos eerder op de SP en PVV en magere op D66 en CDA. Welke figuur een PvdA-stemmer heeft of een VVD’er, is uit het onderzoek niet op te maken – staat ook niet op de website van het onderzoeksbureau vermeld.

Uit ander onderzoek weten we wel dat armere mensen gemiddeld dikker zijn dan mensen met een hoger inkomen. Ook, dat armere mensen vaker ongezonder eten. Maar of dit hun politieke voorkeur verklaart valt ernstig te betwijfelen. Is de SP een partij voor arme mensen? Spreekt de PVV de armere Nederlander aan? Ik denk het niet. Beide partijen zijn wel erg kritisch over Europa. De PVV wil het samenwerkingsverband zelfs opzeggen, zo bleek recent uit een door de PVV gepubliceerd rapport. Kunnen we daaruit concluderen dat dikkere mensen meer tegen Europa zijn dan magere? Ook hier geldt: ik denk het niet.

Laten we naar de politieke gezichten kijken van deze partijen. Geert Wilders is tegenwoordig zeer mager, Emile Roemer heeft een forsere uitstraling. Ik vermoed dat hij een BMI heeft boven de 25, dus als rolmodel voor zijn achterban zou hij wel geschikt zijn. Voor Wilders gaat die vlieger dus niet op. Hij is zelf mager maar de dikkere Nederlander vindt hem aantrekkelijk, althans zijn ideeën.

Als je speurt in de Tweede Kamer naar dikke parlementariërs, dan moet je goed zoeken. Ik kan zo een twee drie niemand noemen die extreem geproportioneerd is.

In de regering wisselt het beeld sterk. Magere mannen als Rutte, Kamp, Plasterk staan tegenover Opstelten die al decennia een stevige buik heeft. Echt dikke politici zie je in Den Haag niet rondlopen vandaag de dag. Nu is het inkomen van deze groep boven gemiddeld, het opleidingsniveau ook, dus misschien verklaart dat wel de gezond ogende parlementaire bevolking.

En als we naar de huidige Maastrichtse gemeenteraad kijken zien we ook nauwelijks te zware raadsleden, zowel in letterlijke zin als in politieke zin, een enkeling uitgezonderd. Dus wat ‘bewijzen’ die vragen en antwoorden van Ipsos? Eigenlijk niks. Ze waren ook niet echt serieus bedoeld, geinige vraagjes voor een marketingcongres. Niks nuttigs en toch werden ze in vrijwel alle kranten gepubliceerd. Scheten in een netje om wat aandacht te krijgen. Wat dat betreft doet het wel weer denken aan de politiek, dan noemen we ze “testballonnetjes”.

Nog een paar weken en dan mogen we stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Laten we hopen dat we voor die tijd weten wie een politiek zwaargewicht is en waarop we onze stem kunnen uitbrengen. Gewicht of geslacht is wat dat betreft van ondergeschikt, sterker: van geen enkel belang. Serieus onderzocht of niet.